Ana Sayfa Eğitim ÇÜ Rektör Adayı Özcengiz, iddialı ve kararlı

ÇÜ Rektör Adayı Özcengiz, iddialı ve kararlı

Çukurova Üniversitesi Rektör Adayı ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Özcengiz, Çukurova Üniversitesi’nin, muhteşem yerleşkesi, 43 yıllık köklü geçmişi ve değerli insan kaynağı ile ülkemizin geleceğine şekil verebilecek güçte olduğunu belirterek, ‘’Çukurovalılar olarak, üniversitemizi daha iyi bir düzeye taşımak ve gurur duymak ortak arzumuzdur’’ dedi.

Giriş Tarihi: 21 Haziran 2016 Salı 01:19
ÇÜ Rektör Adayı Özcengiz, iddialı ve kararlı

Rektör Adayı Prof. Dr. Dilek Özcengiz, hayatının 30 yılını büyük bir gurur ve onurla  Çukurova Üniversitesi’nde geçirdiğini belirterek, ‘’Hayatımın 30 yılını geçirdiğim üniversiteme Allah nasip ederse rektör olarak hizmet etmek istiyorum’’ diye konuştu. Üniversitenin gözde bir üniversite olması için projeler ürettiğini ve bunu da hayata geçireceğine vurgu yapan Özcengiz, iddialı ve kararlı olarak yoluna devam ettiğinin altını çizdi.

 

Dilek Özcengiz ile Durmuş Ali Başkan’ın yaptığı röportajı yayınlıyoruz:

 

-Nasıl bir üniversite hayal ediyorsunuz?

-Üniversiteler, ülkenin toplumsal, ekonomik, politik ve kültürel durumundan kopuk olmamalı, hak ve özgürlüklerin tam olarak edinilmesine ve sürdürülebilmesine yönelik, statükoculuktan uzak ve daimi biçimde değerlendirilmeye açık tutulan kurumlar olmalıdır.

21. yüzyılın üniversiteleri, geleceği şekillendiren, akademik çevrenin niteliklerini geliştirmeye açık tüm üyeleriyle, yüksek aidiyet duygusuna sahip, engelsiz kurumlar olmalıdır.

Çukurova Üniversitesi, muhteşem yerleşkesi, 43 yıllık köklü geçmişi ve değerli insan kaynağı ile ülkemizin geleceğine şekil verebilecek güçtedir. Çukurovalılar olarak, üniversitemizi daha iyi bir düzeye taşımak ve gurur duymak ortak arzumuzdur.

-Rektör seçildiğimizde üniversiteyle ilgili hedefleriniz neler?

-Hedefimiz, Türkiye’de üniversite sıralamasında ilk beş içinde yer alabilmektir. Bu hedefe ulaşabilmek için en önemli etkenin öğretim üyemizin değerli varlığı olduğunun bilincindeyim.  Bir üniversiteyi üniversite yapan içindeki bilim insanlarıdır. Öğretim üyelerimizin her alanda desteklenmesi, hak ettikleri önemin verilmesi ve artmış memnuniyetleri ile her engeli aşabileceğimize inanıyorum.   Destekleyici, yol açıcı ve işleri kolaylaştırıcı bir üniversite anlayışını birlikte geliştireceğiz.

-Nasıl bir yönetim anlayışı sergileyeceksiniz?

-Ayrımcılık ve ötekileştirmeden arınmış, geleceğe huzur ve güvenle bakabileceğimiz bir üniversite hepimizin özlemidir. Köklü bir geçmişi olan üniversitemizde tüm başarıların karşılığını almak için liyakat/yetkinlik en önemli ölçüt olmalı, yönetimin işlevselliği sorun çözmeye odaklanmalıdır. Kurumsallaşmış, kayıt ve iletişim ağının sağlandığı, işleri kolaylaştıran çağdaş bir üniversite modeline dönüşme arzusu içindeyiz.

Hayatımın 30 yılını gururla Çukurova Üniversitesi’nde geçirdim. Akademik yaşamda insanların yönetim önünde eğilmek zorunda kalmayacakları, akademik kurulların temel akademik değerlerin taşıyıcısı olarak çalıştığı, emeğin en büyük güç olarak kabul edildiği bir ortamın mümkün olduğuna dair inancımı hiç yitirmeden çalıştım ve yaşadığım olumsuzluklara da hep bu inançla karşı durdum. Hak kavramı temel felsefem oldu. Yönetim anlayışımda öz ve söz bir olmalıdır diye düşündüm, öyle davrandım. Şeffaf, verilen sözlerin mutlaka tutulduğu, özgürlükçü ve adalete dayalı bir yönetim anlayışını benimsiyorum.

Üniversiteler, toplumun öncü kurumlarıdır. Bu gerekçe ile sürdürülebilir yaşam ilkesi ile yola çıkacağım. Çevre ve doğa dostu bir anlayışın hayata geçmesi için her alanda uğraş vereceğim. Kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri, sosyal tesis olanakları ile her zaman içinde bulunmaktan keyif alacağımız yaşanabilir bir üniversite ortamını hep birlikte gerçekleştirebiliriz.’’

 

-Bilim insanlarına yönelik projeleriniz nelerdir?

 

-     Çukurova Üniversitesi mensubu bilim insanlarının müspet bilimlerin temel ve uygulamalı alanları ile sosyal bilimlerdeki seçkin araştırma, çalışma ve hizmetlerini değerlendirmek ve üstün niteliklerini onayarak kamuoyuna duyurmak ve teşvik unsuru olmak üzere Bilim, Hizmet ve Teşvik ödülleri verilmesini sağlayacağız.

Fakülteler bünyesinde tecrübeli ve konusunda saygın bilim insanlarından oluşan komisyonlar kuracağız. Bu komisyonların belli dönemlerde toplanarak yapacakları beyin fırtınası, ilgili bilim dallarında yeni yaklaşımların/yönelimlerin neler olduğunun belirlenmesini sağlayacak ve bu doğrultuda fakülte/bölümlerin ihtiyaçlarını belirleyeceğiz. Çeşitli altyapı projeleri ile bu ihtiyaçların karşılanması yoluna gideceğiz.

 
 • Doktora ve Yüksek Lisans projelerine verilen desteklerin arttırılması oldukça önemlidir. Bu durum Üniversitemizde daha donanımlı tezlerin ortaya çıkmasına olanak sağlayacaktır.
 • Bireysel Araştırma Projelerinin (BAP) ulusal bazda hakem incelemesinden geçirilmesi, hem Üniversitemizde yarışmacı bilimsel ortamın sağlanmasına hem de yüksek bütçeli projelerin yapılmasına olanak sağlayacak adımlar atılacaktır.
 • Ayrıca ÇÜBAP Birimi, projesi kabul olmayan tüm akademik personelimizin temel kırtasiye ihtiyaçlarının  karşılaması hususunda da gerekli desteği verecektir.
 • Yirmi birinci yüzyılda evrensel düzeyde bilimsel problemlerin multidisipliner yaklaşımlarla çözüldüğü bilinmektedir. Bu nedenle Üniversitemiz Enstitülerinde Lisansüstü multidisipliner programların açılması yönünde çalışmalar yapılacak ve teşvik edeceğiz. Böylece içerik yönünden problemlere çözümler üreten daha kapsamlı tezlerin ortaya çıkmasına olanak sağlamış olacağız. Bu durum aynı zamanda akademik yaşama yeni başlamış olan gençlerin ortak çalışma ruhunu kazanmasını da sağlayacağız.
 • Konusunda yapmış olduğu çalışmalar ile bilim camiasında haklı ve önemli bir yer edinmiş yerli/ yabancı bilim insanlarının Fakültelere/Bölümlere davet edilmeleri desteklenecektir. Bu sayede ilgili birimlerin dış dünyaya açılmalarına olanak sağlayacağız.
 
 
 
 

AB Hibe programlarından yararlanmayı düşünüyor musunuz?

-     Öğretim Üyelerimiz AB Üniversiteleri ile hali hazırda yapmış olduğu ikili anlaşmalar 42. Yılını kutlayan ve 900 civarında öğretim üyesi olan bir üniversite için yetersiz düzeydedir. Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP) kapsamındaki “Erasmus, Leonardo, Comenius ve Grundtvig” programlarının Öğretim Elemanı ve Öğrencilerimize anlatılabilmesi amacıyla profesyonel kadrolar kurulacak ve daha çok anlaşma yapılabilmesi yönünde gerekli adımlar atılacaktır.

 • Çukurova Üniversitesi’nin içine doğduğu Adana İli’nin sosyokültürel yaşamına, bölge ve ulusal katkıda bulunması en önemli görevlerinden biridir. Bu nedenle sivil toplum örgütleri ile birlikte AB hibe programlarından faydalanarak sosyal içerikli projeler (öncelikle kadınlar, engelliler) yapması sözü edilen grupların kentsel yaşama adaptasyonunu/dönüşümünü kolaylaştıracak ve Üniversitemizin saygınlığını arttıracaktır.

-Üniversite-sanayi işbirliğine nasıl bakıyorsunuz?

 

-     Evrensel düzeyde üniversite – sanayi iş birliği, bilgi kaynak aktarımının karşılıklı ve sürekli olduğu bir etkileşim şeklidir. Bu tür iş birlikleri üniversitelerde Ar-Ge faaliyetlerinin artmasına ve ciddi kaynak aktarımına neden olmaktadır. Bu nedenle Üniversitemizde var olan Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezinin (ÜSAM) daha etkin çalıştırılması ve ortak projeler ile AB hibelerinden faydalanılması, Üniversitemize ve ilimizdeki sanayi kuruluşlarına hem maddi hem de problemlerin bilimsel değerler temelinde çözümüne yönelik katkılar sağlayacağız.

-     Akreditasyon çalışmalarına bakış açınız nedir?

-     Üniversitemizin tüm Fakülte ve Bölümlerinde akreditasyon çalışmalarına hız verilmesi Eğitim-öğretim kalitesinin artmasına çok olumlu etkileri olacaktır. Bu nedenle Fakülte/Bölümlerin konu ile ilgili eksiklerinin en kısa zamanda giderilmesi yönünde çalışmalara hız verilecektir. Fakülte/Bölümleri bünyesinde yer alan laboratuvarların uluslararası kalite standartlarını yakalaması ve akredite olmaları Üniversitemizin saygınlığını arttıracaktır. Kalite belgesine sahip laboratuvarların yurt genelinde tanıtımının iyi yapılması, Üniversitemiz döner sermaye gelirlerinin doğrudan artmasına neden olacaktır.

-     ÖĞRETİM ELEMANLARINA İLİŞKİN PROJELERİNİZ NELERDİR?

 
 • Çukurova Üniversitesi mensubu bilim insanlarının Yurt içi veya Yurt dışında düzenlenen kongre, sempozyum, çalıştay vb. bilimsel toplantılara katılmalarının teşvik edilecek ve tam/kısmi destek sağlayacağız.
 • Üniversitemizde düzenlenen kongre, sempozyum, çalıştay vb. bilimsel toplantılara maddi destek sağlanması ve Üniversitemizin Çukurova bölgesinde kongre merkezine dönüşmesi için öğretim üyeleri teşvik edeceğiz.
 • Üniversitemizde akademik yaşamın başında olan genç kuşağın dil sorunlarının en kısa zamanda çözülmesi için YADİM bünyesinde kurslar düzenleyeceğiz.
 

Buna ek olarak kısa süreli (3-6 ay) yurt dışı lisan geliştirme imkânlarının sağlanması yönünde de organizasyonlar yapacağız. Böylece Üniversitemizin geleceği olarak gördüğümüz genç kuşağın tüm enerjisini bilimsel faaliyetlere ayırması üniversitemiz için büyük bir kazanç olacaktır.

 

-     Öğretim Elemanı ve Ailelerine Yönelik Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin Düzenlenmesi yönelik neler yapacaksınız?

 • Kültür Müdürlüğü bünyesinde Üniversitemiz personeli ve ailelerinin katılımı ile tiyatro, halk oyunları, kurslar, kişisel gelişim etkinlikleri düzenlenecektir. Üniversitemiz Bahar Şenliklerinde de bu grupların gösteri yapmalarına olanak sağlayacağız.

Üniversite Kampusune yönelik projeleriniz nelerdir?

 

-     Çukurova Üniversitesi mensuplarının yıllardır özlemini çektikleri ilköğretim-lise okullarının kampüs yerleşkesi içerisinde kurulması için çalışmalara en kısa zamanda başlanacaktır. Eğitim Fakültesi’nin ilgili bölümlerinin buna destek vermesi sağlanarak çift yönlü kazanım gerçekleştirilecektir.

 

 • Ayrıca Üniversitemiz Dış İlişkiler Birimi desteği ile COMENIUS (Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim ve Ortaöğretim) programı kapsamında Avrupa Birliği ülkeleri ile işbirliği yapılarak, eğitimde kaliteyi artırmak ve kültürel diyaloğu sağlayarak dil öğrenimi teşvik edilerek çocuklarımızın daha donanımlı yetişmesine olanak sağlayacaktır.
 • Çukurova Üniversitesi Kampüsü’nün güvenlik elemanlarının hizmet içi eğitimden geçirilmesi kaliteli bir hizmet almamızı sağlayacaktır. Kampüs alanı içerisinde sokak satıcılarının, yardım toplayan kişilerin hiç bir güvenlik engeline takılmaması çok düşündürücüdür ve hepimizi rahatsız etmektedir. Kampüsümüzün gerekli güvenliğinin sağlanması için gerekli adımlar atılacaktır.
 • Tüm kampüsün otopark olarak kullanılması ve yollara uygunsuz park edilmesinin önlenmesi için uygun araç düzenlenmesi yapılacaktır.
 • Mesai bitiminde kampüste yaşanabilecek sosyal alanlar ve etkinlikler organize edilecek ve kampüs aktif yaşam alanına dönüştürülecektir.
 • Üniversitemiz kampüs alanında başıboş hayvan sayısının son yıllarda çok arttığı görülmektedir. Bu durum kampüs güvenliğini tehdit edecek düzeye gelmiştir. Lojmanlarda akşam geç veya sabah erken saatlerde dışarı çıkmanın riskli olduğu dile getirilmektedir. Ayrıca akşam geç saatlere kadar devam eden II. Öğretim dersleri veya araştırma faaliyetlerinde bulunan akademik personelimizin de güvenliğini bu durum etkilemektedir. Hastaneye hasta ve personel girişlerine dahi engel olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle başıboş hayvanların toplanarak barınaklara teslim edilmesi ve kampüs dışında barınma olanakları sağlanacaktır.
 
 
 
 

4. Bahar ve Spor Şenliklerinde Öğrenci Odaklı olacak

 • Üniversitemiz öğrencilerinin eğitim-öğretim yılının yorgunluğunu atması ve birbirleriyle daha iyi kaynaşması için düzenlenen Bahar ve Spor Şenlikleri’nin amacı dışına taştığını görmekteyiz. Bu etkinliklerde daha çok Üniversitemiz öğrencisi veya personeli olmayan kişilerin katıldığı/eğlendiği gözlemlenmektedir. Bu durum hem öğrencilerimizde hem de personelimizde büyük rahatsızlık yaratmaktadır. Bu nedenle Bahar ve Spor şenliklerinde sadece Çukurova Üniversiteli’lerinin katılımına olanak sağlayacak tedbirler alınacaktır.

-     Engelliler İçin Fiziki şartları düzeltmeyi düşünüyormusunuz?

 • Üniversitemiz kampüsü içerisinde engelli öğrencilerimiz rahat hareket edebilme özgürlüğüne maalesef sahip değillerdir. Engelli öğrencilerimiz gezinti alanlarında (kaldırıma çıkma/inme), bina/derslik girişlerinde (rampa vb.), ve yüksek katlı binalarda (asansör) sıkıntılar çekmektedirler. Bu nedenle uygun projeler kapsamında bu tip fiziki iyileştirmeler engelli öğrencilerimizin hizmetine sunulacaktır.

Öğrenci ve eğitim kalitesini yükseltmeye yönelik projeleriniz nelerdir?

 • Üniversitemizin Türkiye genelinde ve bölgede hak ettiği saygınlığı kazanması yönünde en önemli çalışmalardan birisi de kaliteli öğrenciyi Çukurova Üniversitesi’ne çekebilmekten geçmektedir. Bu durumda düşünen, araştıran ve sorgulayan bir öğrenci portföyü hocasının daha donanımlı olmasını sağlayacak platformun doğal olarak oluşmasını sağlayacaktır. Bu nedenle Fakültelerimize ilk tercihi ile gelen her başarılı öğrenciye burs verilmesi ve bu yönde özendirici projelerin (Örnek: laptop) geliştirilmesi önceliklerimiz arasındadır.
 • Geliştirilecek özendirici projelerin Türkiye genelindeki Lise ve dengi okullara duyurulması/anlatılması ile kaliteli öğrencilerin Üniversitemizi tercih etmesi yönünde profesyonel ekiplerin kurulması gerekmektedir. Bu ekibin hem bölgedeki hem de Türkiye genelindeki fuar vb. etkinliklerde Üniversitemizi tanıtması için gerekli çalışmalara en kısa zamanda başlanacak ve hayata geçirilecektir.
 
 

-     Kurumsal kimliğin oluşturulması için ne gibi çalışmalar yapacaksınız?

 
 • -Öğretim Elemanı alımında, Bölümlerdeki Anabilim Dalından başlayarak silsile yolu ile akademik kurulların aktif olması en önemli üniversite değerlerinden birisidir. Bu nedenle son yıllarda erozyona uğramış bu değerler yerli yerine oturtularak, Üniversitemize olan güven duygusunun arttırılması ve saygınlığının en üst seviyeye ulaşması yönünde çalışmalar yapacağız.
 • Fakülte Dekanları, Yüksekokul/Merkez Müdürleri atamalarında uygulanacak en önemli kriter liyakat esaslı atama olacak. Bu nedenle atanacak kişi, akademik personelin eğiliminin dikkate alınması suretiyle (a) herkesi ve herkesimi etrafına toplayabilen, (b) personelini koruyup-kollayabilen, (c) çevresine bilimsel kişiliği ve davranışlarıyla örnek olabilen, (d) sorumlu olduğu kurumun problemlerini bilimin ve aklın süzgecinden geçirerek çözümü yönünde karar alabilecek yeterliliğe sahip olabilen, bilim insanı olmalıdır.
 • Üniversitedeki bürokratik mekanizmayı iyi bilen, kurum içinde yetişmiş, tecrübeli, yetenekli, akademik yaşamın hassasiyetlerini özümsemiş, yeniliğe açık ve kurumsallaşmanın gerekliliğine inanan, çalışma azmi üst düzeyde olan, laik Türkiye Cumhuriyeti’nin temel felsefesine özde bağlı bürokratlar Üniversitemiz’de görev ve sorumluluklara getirileceklerdir.
 • Üniversitemiz matbaası; Öğretim Üyelerinin kitap veya ders notlarının basımı, kongre/sempozyum/çalıştay kitapçıklarının basımı, Akademik ve idari personel  kartvizitlerinin standart hale getirilmek suretiyle basımı konularında etkin bir şekilde çalıştırılacak ve Öğretim Üyelerimize en iyi hizmeti vermesi sağlanacaktır.
 • Çukurova Üniversitesi’nin ürettiği mamüllerin bir marka olarak bölgemizde ve yurt geneline yaygınlaştırılması için kalite standartlarının (ISO-9001 vb.) arttırılması ve pazar payının üst seviyelere çıkarılması gerektiği inancındayız. Bu amaçla ilgili birimlerle profesyonel anlamda çalışmalar gerçekleştirilmesi yönünde girişimlerde bulunulacaktır.
 
 
 
 
 
 
 
YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
LİG PUAN DURUMU
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
Bu habere de bakabilirsiniz

Adana Doğa Koleji’nin TUBİTAK başarısı

Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık