Veteriner hekimlerin 'gıda güvenliği' kaygısı

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, gelişmiş ülkelerde gıda güvenliği ve veteriner hekimlik hizmetlerinin birlikte alınmasına karşın Türkiye'de Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğüne dikkat çekerek, "Bu durum hayvan sağlığı ve gıda güvenliği konularında önemli riskler ortaya koymaktadır" dedi.

Veteriner hekimlerin 'gıda güvenliği' kaygısı

Adana Veteriner Hekimler Odası, Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla Atatürk Parkı’nda basın açıklamasında bulundu. 
Başkan Nihat Köse, bu yıl temalarının, 'Sürdürülebilir kalkınmada, geçim kaynaklarını ve gıda güvenliğini iyileştirmede veteriner hekimlik mesleğinin rolü' olacağını belirterek, “Gelişmiş ülkelerde gıda güvenliği ve veteriner hekimlik hizmetleri birlikte alınmaktadır. Ve her türlü etkiden bağımsız olacak şekilde oluşturulmuş yetkili bir merkezi otorite ve buna bağlı taşra teşkilatı ile bu görevler yürütülmektedir. Ülkemizde veteriner hizmetleri ve gıda güvenliğinden sorumlu yetkili otorite, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesindeki Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’dür. Ancak bu hizmetleri bakanlığın il müdürlüğü bünyesinde ayrı şube müdürlükleri sorumluluğunda yürütülmektedir. Bu durum hayvan sağlığı ve gıda güvenliği konularında önemli riskler ortaya koymaktadır” diye konuştu. 
Köse, veteriner hekimlerin hayvancılık alanında verdikleri hizmetlerle ve gıda güvenliği konusunda üstlendikleri sorumluluklarla ülkenin sürdürülebilir kalkınmasında önemli bir rol oynamakta olduğunu kaydetti. 
Başkan Köse, veteriner hekimlerin yürüttükleri önemli ve zorlu hizmetlere rağmen hizmetlerinin karşılığını ve toplumda hak ettiği yeri alamadığını sözlerine ekledi. 28 Nisan 2018 Cumartesi 19:00

http://www.cukurovabarisgazetesi.net/haber/veteriner-hekimlerin-gida-guvenligi-kaygisi-10813.html