TCK’nın 53/1 maddesi Menevşe’ye niçin uygulanmıyor?

FETÖ Silahlı Terör Örgütü’ne yardım etme suçunu işlediğinden 3 yıl 9 ay hapis cezası alan ATO Başkanı görevine devam ediyor

TCK’nın 53/1 maddesi Menevşe’ye niçin uygulanmıyor?

Adana günlerce bu sorunun yanıtını arıyor. Adana Ticaret Odası’nın Başkanı Atilla Menevşe, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2018/90 Esas sayılı mahkeme kararı gereğince FETÖ Silahlı Terör Örgütü’ne yardım etme suçunu işlediğinden dolayı toplam 3 yıl 9 ay hapis cezası almasına ve TCK’nın 53/1 maddesinin sanık hakkında uygulanması istenmesine karşı Menevşe’nin halen görevine devam etmesi manidar bulunuyor.

 

53/1 MADDESİ NEYİ HÜKMEDİYOR?

Öncelikle Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 53/1 maddesi ile cezalandırılmasını istediği bu madde neyi hükmediyor? Bu sorunun yanıtını arayalım. Maddeye göre ‘Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanunu sonucu olarak, e fıkrasına göre bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak içre etmekten yoksun bırakılır’ demektedir.

TOBB’UN 5174 SAYILI KANUNU NE EMREDİYOR?

83. Maddenin d maddesine göre Atilla Menevşe’nin de başkanlık görevine devam etmesi mümkün gözükmüyor. Bu maddeye göre, TCK’nın 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenin bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak’ gerekiyor. Oysaki Atilla Menevşe, Anayasal düzene karşı ihtilal yapma girişiminde bulunan FETÖ örgütüne yardım etmek eylemini işlediği mahkeme kararı ile karar kılınıyor.

KANUNUN AMİR HÜKÜMLERİ NEDİR?

Değişik dördüncü fıkraya göre, ‘Seçilme yeterliliği bulunmadığı sonradan anlaşılan ile seçilme yeterliliğini kaybedenlerin oda, borsa ve birlik organlarındaki görevleri sona erer’ diyor. Bu maddelerden Adana’daki yöneticilerin haberleri mi yok? TOBB’un bilgisi mi yok? Bilgelerinin olmaları mümkün gözükmez iken, ATO Başkanı Atilla Menevşe’nin mahkeme kararı yok gibi davranarak görevine devam etmesi, kentin yetkililerinin ve TOBB’un Menevşe’nin mahkeme kararını uygulamaya koymaması ise ATO’nun üyeleri arasında ciddi anlamda eleştirilere neden oluyor. Menevşe’nin başkanlık ettiği döneme ait alınan kararların da ‘yok hükmünde’ olacağını savunanların sayısı her geçen gün artıyor. Şimdi gözler Atilla Menevşe’ye, Menevşe hakkındaki mahkeme kararını uygulamaya koyacaklara çevrildi. Menevşe görevine bu amir hükümler gereğince devam edecek mi? Yoksa tamam diyerek noktayı koyacak mı? Sorusuna yanıt aranıyor.23 Aralık 2019 Pazartesi 09:59

http://www.cukurovabarisgazetesi.net/haber/tcknin-531-maddesi-menevseye-nicin-uygulanmiyor-19746.html