Kanun düzenlemesi gerekir

Oda üyelerinin ‘aidatları almayın’ çağrısına TOBB’dan yanıt geldi

Kanun düzenlemesi gerekir

Gazetemizin dün yayınlanan sayısında oda üyelerinin ‘aidatları almayın’ çağrısını kamuoyu ile paylaşmamızın ardından konuyla ilgili olarak TOBB’dan bir açıklama geldi. TOBB, “Oda ve Borsalarca tahakkuk ve tahsil edilmesi gereken aidatlar, kanunla düzenlenmektedir. Aidatların alınması düzenleyen kanunda bu borçların alınmamasını sağlayabilecek herhangi bir hüküm bulunmayıp, bu borçların tahsil edilmemesi için kanun düzenlenmesi gerekmektedir” dedi.

 

Aslında bu bilinen ve aşılması gereken olan sorundu. Adana’daki oda üyelerinin yıllık aidatları almayın çağrısındaki kasıt “TOBB olarak konunun üzerine gidin. Aidatları almama kararını hayata geçirin. Mevzuat hazretleri böyle söyleyebilir. Değişmez de değildir. Odalar aidatlardan elde ettiği gelirden olmak istemez ise ortaya mevzuat hazretlerini getirip dayatır” şeklindeydi. Biz de sorumlu yayıncılık ilkemizden hareketle TOBB Basın Bürosu’nun konuyla ilgili gazetemize gönderdiği bilgilendirme notunu aynen yayınlıyoruz.

İŞTE O BİLGİLENDİRME NOTU

Dünya tarihinde benzeri olmayan bu "küresel kriz" sürecinde, devletin, milletin, reel sektörün ve finans kesiminin ele el vermesi ve birlikte yol almasına ihtiyaç olduğu bir zamanda, Türkiye’nin aydınlık geleceği için çalışmalarını yılmadan özveriyle yerine getiren TOBB, zaten bütün üyelerinin bu süreçteki sorunlarıyla en üst düzeyde ilgilenmekte ve sorunları çözüm önerileriyle birlikte, karar alıcılara sürekli iletmeye devam etmektedir.

 

TOBB ilk günden itibaren yurtiçindeki geniş network’ünü devreye soktu. 81 ildeki Odalar ve Borsalar ile 60 Sektör Meclisi kanalıyla firmalardan hızlı bir şekilde sıkıntı yaşanan alanları toplandı.

 

Bunlara yönelik çözüm önerilerini toplam 70 madde olarak, Cumhurbaşkanlığına ve Bakanlıklara sundu.

 

Bunlar özetle şöyle;

 

 

Hızla daralan ekonomik aktivite piyasadaki nakit akışını büyük ölçüde durdurdu veya azalttı. Firmaları ayakta tutmak üzere öncelikle kamusal yükümlülükleri geçici olarak ertelenerek onlara nefes alma fırsatı verilmeli.

Bu çerçevede tüm işletmelerin KDV, muhtasar ve SGK ödemeleri 6 ay ertelenmeli. Başta sağlık ve medikal sektörü olmak üzere firmalarının kamuda bekleyen alacakları ödenmeli. Kamu kurumlarına kira ödemeleri de en az 3 ay ertelenmeli.

 

 

Ekonomide yavaşlama reel sektör-mali sektör ilişkisine de olumsuz yansıyacak. Hem firmaların temerrüde düşmesini önlemek hem de banka bilançolarını korumak lazım. Dolayısıyla bankalara kredi ödemeleri en az 3 ay ötelenmeli.

Kredi yapılandırma prosedürleri kolaylaştırılmalı. Bankaların kredi kapasitesini korumak ve firmaların ödeme sıkıntısına düşmesini önlemek üzere Kredi Garanti Fonu’nun kapasitesi iki katına çıkarılmalı.

Firmaların vadesi gelen çeklerine yönelik finansman paketi hazırlanmalı, zira her firma bir diğerinin alacaklısı veya borçlusu. Çek ödemelerindeki aksama zincirleme olarak bütün sistemi etkiler.

 

 

Ekonomik aktivitedeki azalma kaçınılmaz olarak istihdama da yansıyacak. Vatandaşların alım gücünün korunması ve toplumsal hayata destek olmak için İşsizlik Sigortası Fonu aktif ve çok daha geniş kapsamlı kullanılmaya başlanmalı.

Fondan faydalanma koşulları azaltılmalı. Kısa Çalışma Ödeneğiyle çok sayıda çalışana ücret desteği verilmeli.

 

 

Bakanlıklar geçtiğimiz 1 haftada reel sektörü rahatlatan çok sayıda kararın hayata geçmesini sağladı.

Bunların en başlıcaları şunlardır;

 

 

 

 

 

 

 

 

(Detayları Sn. Berat Albayrak’ın twitterında var.)26 Mart 2020 Perşembe 05:18

http://www.cukurovabarisgazetesi.net/haber/kanun-duzenlemesi-gerekir-21263.html