BARIŞ GAZETESİ 13.04.2016 TARİHLİ 1. SAYFABARIŞ GAZETESİ 13.04.2016 TARİHLİ 1. SAYFA

13 Nisan 2016 Çarşamba 09:45

http://www.cukurovabarisgazetesi.net/haber/baris-gazetesi-13042016-tarihli-1-sayfa-264.html