Dane döken biçerdöverlere 219 lira ceza geliyor

Adana’da buğday hasadı sırasında fazla dane kaybı döken biçerdöver sahibine 219 lira idari para cezasının yazılacağı bildirildi.

Dane döken biçerdöverlere 219 lira ceza geliyor

Adana Vali Yardımcısı Durmuş Gençer’in imzasıyla ‘’Biçerdöver Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesiyle İlgili Valilik Tebliği’’  Yayınlandı.  Tebliğin,  tarla bitkilerinin (buğday, arpa, soya, çeltik, mısır, ayçiçeği, yulaf,  çavdar, nohut, aspir vb.) zamanında, en az ürün kaybı ile tekniğine uygun olarak hasat edilmesini sağlamak ve bu sayede milli servet kaybını önlemek, biçerdöverlerle yapılan hasatta meydana gelen ürün kayıp ve hasarlarını en alt seviyede tutmak, eğitimsiz ve donanımsız biçerdöver hizmetleri verilmesinin önüne geçerek kamu düzeni ve kamu güveninin korunması amacıyla yayınlandığı  belirtildi.

“G sınıfı (Biçerdöver) Sürücü Belgesi” veya “Biçerdöver Operatör Belgesi” (geçerliliği sona ermemiş) bulunmayanlar biçerdöver operatörü olarak çalışamayacakları, hasat sırasında  % 2 ürün kayıp oranını geçmeyeceği, Arazi durumuna göre ürün kaybı indeksi değerleri dikkate alınacağı, 6’şar kiloluk 2 adet yangın söndürücü cihazı bulunmayan biçerdöverlerin çalıştıramayacağı ifade edildi.

Biçerdöver sahipleri ve biçerdöver operatörlerinin, yetkili kontrolörlerce talep edilmesi halinde kimliklerini ibraz etmek zorunda oldukları, hasat için kente gelen ve kentteki mevcut biçerdöver sahiplerinin, hasada başlamadan önce biçerdövere ve çalıştıracağı operatöre ait bilgileri İl veya İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine bildirmesi gerektiği hatırlatıldı.

Hasatta fazla ürün kaybına sebep olan biçerdöver operatörlerinin yapılacak eğitim ve yayım faaliyetlerine katılacakları, hasadı sırasında fazla dane kaybı döken biçerdöver sahibine 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesinin 1. fıkrası hükmüne uygun olarak 219 lira idari para cezasının yazılacağı bildirildi.

 25 Mayıs 2016 Çarşamba 06:44

http://www.cukurovabarisgazetesi.net/haber/dane-doken-bicerdoverlere-219-lira-ceza-geliyor-694.html