ÇUKUROVA BARIŞ GAZETESİ 01.06.2016 TARİHLİ 1. SAYFAÇUKUROVA BARIŞ GAZETESİ 01.06.2016 TARİHLİ 1. SAYFA

1 Haziran 2016 Çarşamba 06:39

http://www.cukurovabarisgazetesi.net/haber/cukurova-baris-gazetesi-01062016-tarihli-1-sayfa-768.html