ÇUKUROVA BARIŞ GAZETESİ 02.06 2016 TARİHLİ 1. SAYFAÇUKUROVA BARIŞ GAZETESİ 02.06 2016 TARİHLİ 1. SAYFA

2 Haziran 2016 Perşembe 09:21

http://www.cukurovabarisgazetesi.net/haber/cukurova-baris-gazetesi-0206-2016-tarihli-1-sayfa-777.html