SELAM

Mehmet Özler

Mehmet Özler

Müminin şiarı olan selam… Müslüman’ın Parolası selam.. Rabbimizin isimlerinden biridir. Selam, korku, endişe, keder ve tehlikeden uzak olmanın adıdır.

Selam, sükûn ve güvenin adıdır Onun için bizler, tanıdığımız tanımadığımız bütün müminlere selam verir, güven ve muhabbet bağları kurarız. Söze başlarken “selâmünaleyküm” “Allah’ın selamı üzerinize olsun” der, iyi niyetlerimizi duaya dökeriz. Bu yüzden bizler, her namazımızın ardından O’nun “Selam” adını anarız. “Allahümmeente’s selâm ve minke’s selâm.

Tebârekte ya ze’l-celâli ve’l-ikram!”deriz. Yani “Alah’ım sen Selâm’sın. Barış, eman ve güven Senden gelir. İzzet ve İkram Sahibi Rabbim, Sen ne kadar yücesin!” diye sesleniriz. . Tebessümle verilen bir selam, kırgınlıkları yok eder. Tebessümle verilen bir selam endişeleri yok eder.

Tebessümle verilen bir selam Yürekleri birleştirir. Tebessümle verilen bir selam şefkat ve nezakete vesile olur. Rahmet Peygamberi, hayatı boyunca selamı dilinden eksik etmemiştir. Kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla çocuğuyla kimseyi selamsız bırakmamıştır.

O, “İnsanların Allah katında en makbul olanı, selama önce başlayandır.” buyurmuştur. Efendimiz (sav) Kabristanın sakinlerine bile selâm vermiş, esenlik dilemiştir. Böyle bir peygamberimiz varken Her biri bize emanet olan yoksulları, yetim ve kimsesizleri nasıl görmezden gelirde selamsız sabahsız bırakırız? Unutulmamalıdır ki, Allah’ın selamını esirgemek en büyük cimriliktir. “Selâm verirsem borçlu çıkarım” diye korkanlar şunu bilmelidir ki, aslında mümin selâm vermedikçe borçlanır. Çünkü Peygamberimiz, Müslüman’ın Müslüman üzerindeki haklarını sayarken, selâm vermeyi de zikretmiştir. Cenab-ı Hak, yurdumuzda, İslam beldelerinde ve bütün dünyada selamı, huzuru ve güveni hâkim kılsın. İmanımızı selama, selamımızı emana dönüştürmeyi bizlere müyesser kılsın. Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi ve esenliği hepimizin üzerine olsun.

BİR AYET..

“Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman, gerekli araştırmayı yapın. Size selâm veren kimseye, dünya hayatının geçici menfaatine (ganimete) göz dikerek, “Sen mü’min değilsin” demeyin. Allah katında pek çok ganimetler vardır. Daha önce siz de öyle idiniz de Allah size lütufta bulundu (müslüman oldunuz). Onun için iyice araştırın. Çünkü Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Nisâ - 94)

BİR HADİS..

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Allah Teâlâ Âdem sallallahu aleyhi ve sellem’i yaratınca ona: – Git şu oturmakta olan meleklere selâm ver ve senin selâmına nasıl karşılık vereceklerini de güzelce dinle; çünkü senin ve senin çocuklarının selâmı o olacaktır, buyurdu. Âdem aleyhi’s-selâm meleklere: – es-Selâmü aleyküm, dedi. Melekler: – es-Selâmü aleyke ve rahmetullâh, karşılığını verdiler. Onun selâmına “ve rahmetu’l-lâh”ı ilâve ettiler. ” (Buhârî)5 Mayıs 2017 Cuma 13:10

http://www.cukurovabarisgazetesi.net/yazar/selam-1331.html