Hikmet Kıvılcımlı

ÖMER ALPDOĞAN

ÖMER ALPDOĞAN

Dün Türk Sosyalizminin büyük önderi Dr. Hikmet Kıvılcımlı'nın uçmağa varışının 47'inci yıldönümü..

Türk Sosyalizminin "Doktoru" Kıvılcımlı Usta, özgün tezleri ile Türk Solu diye bir kavramın oluşmasını sağlamıştı büyük bir ideologtu..

Evrensel değerleri ulusal değerleri harmanlayıp Türk gibi düşünmeyi başarmış nadir insanlardan birisiydi..

Yaşamının her anında "Kuvvayi Milliyeci" olmuştu..

1. Dünya Savaşı, anrdından Osmanlı'nın bölüşülmesi ve Anadolu'nun işgali her namuslu, vatanına bağlı Türk çocuğu gibi Hikmet Kıvılcımlı'yı da etkilemiş ve Yunan'a karşı savaşmak için Yörük Ali Efe'nin çetesine girmiş, Kuvvay-ı Milliye oluşunca da Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yanında saf tutmuştu..

Daha 17 yaşında Kuvvay-ı Milliye'nin Köyceğiz kumandanlığına atanmıştı..

Hikmet Kıvılcımlı'nın sosyalimm anlayışında Sovyetler Birliği Komünist Partisi içerisinde yer alan Türkçü Komünistler Sultan Galiyev, Molanur Vahidov, Neriman Nerimanov ve Mustafa Suphilerin büyük etkisi olmuştu..

Mustafa Suphi ve 14 arkadaşının katledilmelerinden sonra başsız kalan TKP'nin 1924'ten itibaren yeniden toparlanmaya başladığında Hikmet Kıvılcımlı merkez komitede görevliydi.. 1925 yılında tutuklanmış, daha cezası bitmeden bu kez 4,5 yıl hapis hapis cezası almıştı..

1938'de Donanma Davası'nda yeniden cezaevine girmişti..

1950'de DP affıyla cezaevinden kurtulan Dr. Hikmet Kıvılcımlı, duruşuyla, yapıtlarıyla artık Türk Sol Hareketi içinde önemli özgül ağırlığa sahip bir fenomen, bin önderdi..

Hiç bir koşulda taviz vermediği kuvvay-ı milliyeci yapısından dolayı, bir süre sonra kendisini artık Rusya'nın peyki durumuna gelmiş TKP'den ayırmış, adım adım kendi örgütlenmesini gerçekleştirmeye çalışmış, bu çabaların sonunda 1954'te Vatan Partisi'ni kurmuş, aynı anda dernekçilik ve yayıncılık faalitlerine ağırlık vermişti..

Kıvılcımlı 27 Mayıs 1960 tarifinde askerler tarafından yönetime el konulmasını çağdaşlarının darbe tanımlamasından ayrışarak, politik devrim olarak nitelendirmiş hatta bu görüşünü 1971 yılında dönemin SSCBlideri Brejnev'e yazdığı mektupla paylaşmıştı..

Hikmet Kıvılcımlı, 28 Mayıs 1960’da, Milli Birlik Komitesi Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'e şu telgrafı çekmişti:

"Tarihimizde daima kuvvetle çarpan kalbimizin;

yiğit ordumuzun kötülüğe baş eğdirişini huşûla selamlarım.

İkinci Kuvvayı Milliye Gazanız kutlu olsun.

Gerçek demokraside Allah yanıltmasın.

 

Vatan Partisi Genel Başkanı

Dr. Hikmet Kıvılcımlı"

1967'den itibaren Türk Solu ve Aydınlık dergisinde yazılar yazdı, Sosyalist dergisini çıkarmıştı.. “İkinci Kuvayı Milliyecilik” adını verdiği çizgi etrafında TKP'den bağımsız bir örgütlenme yaratmaya çalışmış,  İşsizlik ve Pahalılıkla Mücadele Derneği İPSD'yi örgütlemişti.

1965 yılında Tarihsel Maddecilik Yayınları'nı kurdu ve yönetti, Marx, Engels ve Lenin'in eserlerinden birçok çeviriler yaptı ve yayınladı, Kapital'in bir bölümünü çevirdi.

971 yılında ağır hasta olduğu için yoldaşları tarafından tedavi için yurt dışına çıkarıldı. 11 Ekim 1971'de Belgrad'da öldü.

Bilgi ve birikimiyle her konuda kalem oynatan fikir insanıydı..

İktisat, siyaset, tarih, sosyoloji, felsefe, etimoloji, antropoloji, devrim, sosyalizm, komünizm, din-Allâh-Kitap, vb.vb. hemen her konuda yayınlanmış kitapları vardır.

Bütün yazılarında göze çarpan ilk özellik, kendine özgü bir fikrinin, bir tarzının bulunmasıdır.

Bugün onun yolundan gidenler Halkın Kurtuluş Partisi adı altında siyasal çalışmalarına devam ediyorlar..

Işıklar içinde yatsın..

Bu vesiyelye Hikmet Kıvılcımlı ve Sultan Galiyef, Mustafa Suphi, Neriman Nerimanov, Mollanur Vahidov'u da saygı ve minnetle anıyorum…

YAPITLARI

Politik

Yazın

 12 Ekim 2018 Cuma 07:59

http://www.cukurovabarisgazetesi.net/yazar/hikmet-kivilcimli-2866.html